SUPERSOLE NORGE

Supersole Dynamiske Innleggssåler

Føttene våre er den delen av kroppen vår som får den største belastningen. Daglig går vi gjennomsnittlig 15.000 skritt, så det er kanskje ikke så rart at en skjevhet i føttene kan være årsaken til plager andre steder i kroppen vår. Fordi skjevheten starter i føttene, vil kroppen uhensiktsmessig kompensere for skjevheten- og dette kan gjøre plagene verre.

Når skaden har skjedd er det viktig å ta tak i årsaken til plagene.

Før feilstillingen/skjevheten får satt seg i kroppen vår kan det være hensiktsmessig å forebygge for en eventuell kompensering pga skjevheten.

Du kan få individuelt tilpasset dynamiske innleggssåler. Dynamikken i sålene vil bremse en eventuell feilstilling og fasilitere muskulaturen til å jobbe tideligere og mer hensiktsmessig i en belastningsfase.

En grundig undersøkelse av føtter, ankler, knær og hofter.
Basert på denne undersøkelsen kan vi lage individuelt tilpassede dynamiske innleggsåler SuperSole. Disse kan korrigeres og tilpasses løpende etter behov. Sålene finnes fra str 28-50 og det finnes flere ulike typer av sålene som tilfredsstiller de ulike behovene våre brukere har. Vi har alt fra såler til bruk i pen sko, vernesko, barnesko, til såler som tilfredsstiller kravene til en toppidrettsutøver.

Hege Erichsen Godheim er faglig ansvarlig for SuperSole i Norge og står for videreutdanningen av fysioterapeuter som ønsker å bli en SuperSole behandler. For å oppnå titelen autorisert SuperSole behandler må man ha gjennomgått 3 kurs og bestått eksamen.

SuperSole Kurs 1. inneholder mye teori omkring biomekanikk og funksjonell anatomi i underekstremitetene. Det er mye praktisk arbeid på kurset og allerede etter endt kurs 1 kan man starte å tilpasse innleggsålene ”SuperSole”.

SuperSole Kurs 2 går mer inn på manuelle mobiliserings teknikker av leddene i underekstremitetene og noe videreføring av tilpassingen av innleggssålene.

SuperSole Kurs 3 tar for seg ulike pasient grupper. F.eks diabetes pasienter, reumatikere, barn, idrettsutøvere osv.

Alle kursene inneholder flere pasient demonstrasjoner og mye praktisk arbeid. Vi tilbyr også ” workshops” som tar for seg nyheter, vanskelige pasient kategorier eller en gjennomgang av ønsker/behov fra deltagerne. Vi tilbyr årsmøter, ”refresher” kurs og løpestilsanalyse kurs.
Alle kursene avholdes ved Løp– og Idrettsklinikken i Asker.

 

Webmaster:

Tommy Hartvigsen
Hartvigsens WebDesign
www.hartvigsens.dk